Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

O szkole

Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku jest szkołą niepubliczną, której organem prowadzącym są Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o.


Szkoła ma uprawnienia szkoły publicznej. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty. Działania szkoły nastawione są na doskonalenie umiejętności uczniów z uwzględnieniem ich predyspozycji oraz na kształtowanie postaw wychowanków. Szkoła stara się utrzymywać wysoki poziom nauczania i indywidualne podejście do każdego ucznia. Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki egzaminów dojrzałości na tle powiatu i województwa. W 2019 i 2020 roku szkoła zdobyła brązową tarczę w ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników organizowanym przez portal edukacyjny Perspektywy. W roku 2021 uzyskaliśmy srebrną tarczę i tym samym miano najlepszego liceum w powiecie puckim, co bardzo nas cieszy i motywuje do dalszej pracy. W bieżącym roku otrzymaliśmy brązową tarczę, utrzymując pozycję lidera wśród liceów w powiecie puckim.


Nauczyciele i pracownicy szkoły dbają o bezpieczeństwo każdego ucznia. Troszczą się o cechy takie jak: uczciwość, szczerość, prawdomówność, sprawiedliwość, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, poszanowanie języka, kulturę, historię, tradycje narodowe oraz dążenie do samodoskonalenia. Realizowane w szkole programy – wychowawczy i profilaktyczny – są dostosowane do potrzeb uczniów i uwzględniają potrzeby środowiska, w którym funkcjonuje szkoła.


Nasza wyspecjalizowana kadra pedagogiczna dba o wszechstronny rozwój każdego ucznia. Nauczyciele wspierają wychowanków na każdym polu zainteresowań. Stosowane przez nauczycieli metody pomagają uczniom w zdobywaniu i utrwalaniu wiedzy. W czasie zajęć wykorzystuje się wiadomości z innych przedmiotów i różnych dziedzin życia. Nauczyciele kształcą u uczniów umiejętności przydatne w kolejnych etapach edukacji oraz na rynku pracy. Dzięki tym działaniom nasi uczniowie odnoszą sukcesy w licznych konkursach, projektach, a także w przyszłym życiu zawodowym.


Nauczyciele w swojej pracy często posługują się nowoczesnymi środkami dydaktycznymi i wysokiej klasy sprzętem elektronicznym. Zwracamy na to szczególną uwagę, ponieważ pozwala to na większy rozwój uczniów i lepszą jakość kształcenia. Szkoła posiada pracownie wyposażone w niezbędny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne sprzyjające właściwemu procesowi kształcenia. Wszystkie sale wyposażone są w komputery dla nauczyciela, rzutniki multimedialne, głośniki, tablice multimedialne. Nauczyciele i uczniowie mogą korzystać ze szkolnej biblioteki oraz wielu pomocy dydaktycznych.


Ponadto w szkole realizowane są liczne programy. Jednym z nich jest wolontariat, który uwrażliwia uczniów na drugiego człowieka. Szkoła korzysta także z zajęć na Politechnice Gdańskiej, na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.


W placówce bardzo prężnie działa także samorząd uczniowski, który przy współpracy z dyrekcją organizuje szkolenia dla uczniów oraz prowadzi stronę internetową samorządu. Rodzice angażują sięw działania szkoły oraz współuczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących jej funkcjonowania. Szkoła posiada dostęp do wszystkich licencji edukacyjnych oraz dysponuje niezbędną bazą do realizacji swoich zadań statutowych.