Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

Kadra Pedagogiczna


Małgorzata Oberzig

Dyrektor Szkoły

Nauczyciel matematyki

Ukończyła studia wyższe na Wydziale Matematyki Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Od wielu lat jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Matematyka to jej wielka pasja i fascynacja. Uwielbia uczyć, mogłabym godzinami tłumaczyć uczniom trudne zadania. Najbardziej cieszy ją to, że wielu wychowanków studiuje, bądź już ukończyło studia związane z matematyką. Mimo że praca nauczyciela jest bardzo ciężka nie zamieniłaby jej na żadną inną.


Karolina Budzisz

Nauczyciel języka polskiego

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność nauczycielska). Zrealizowała liczne praktyki zawodowe w gdańskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Zainteresowania badawcze: postsekularyzm, stereotypizacja językowa, moda językowa, literatura podróżnicza i wspomnieniowa.


Justyna Wardyn

Nauczyciel języka polskiego

Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność nauczycielska). Interesuję się literaturą współczesną, literaturą faktu, malarstwem oraz muzyką. 


Marcin Selke

Nauczyciel języka polskiego oraz informatyki

Absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku, gdzie ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Filologia Polska (nauczycielska). W trakcie dalszych studiów na Uniwersytecie Gdańskim zdobył uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych na wszystkich poziomach kształcenia. Prywatnie fan Sherlocka Holmesa, miłośnik literatury kryminalnej, muzyki elektronicznej i rozrywki typu escape room. Interesuje się też tematyką IT, a w szczególności sferą hardware.


Norbert Budzisz

Nauczyciel matematyki

Absolwent Politechniki Gdańskiej. W pracy z uczniami kieruje się sentecją Janusza Korczaka: „Dobry wychowawca nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje.”


Krystian Formella

Nauczyciel matematyki

Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej na kierunku matematyka o specjalnościach biomatematyka i bioinformatyka. Interesuje się zastosowaniem matematyki w medycynie, w szczególności przewidywaniem rozwoju chorób i epidemii.


Krzysztof Laddach

Nauczyciel fizyki

Ukończyłem z wyróżnieniem pierwszy i drugi stopień studiów na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Obecnie jestem doktorantem w Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej w specjalności Automatyka, Elektrotechnika i Elektronika, gdzie kontynuuję prace związane z sztuczną inteligencją rozpoczęte w pracy magisterskiej.


Beata Domnik

Nauczyciel chemii

Jestem absolwentką UMK w Toruniu. Kierunek chemii ukończyłam na wydziale mat – fiz- chem. Ukończyłam  również studia podyplomowe z Zarządzania Oświatą i z Doradztwa Zawodowego.  Podnoszę swoje kompetencje i umiejętności poprzez udział w wielu szkoleniach.    Bardzo lubię pracę z młodzieżą, daje ona dużo satysfakcji i cały czas mobilizuje do ciągłego uczenia się. W wolnym czasie lubię przeczytać dobrą książkę i spotykać się z przyjaciółmi.


Dawid Kaczmarek

Nauczyciel biologii

Jestem z wykształcenia biologiem molekularnym. Ukończyłem biologię na Uniwersytecie Gdańskim, a pracę magisterską wykonywałem w Katedrze Biochemii. Bardzo lubię pracę z ambitną młodzieżą, która stawia sobie wysokie poprzeczki. W wolnej chwili podróżuję, czytam książki kryminalne oraz zajmuję się działalnością wydawniczą. Jestem autorem kilku opracowań dla młodzieży licealnej z zakresu biologii i chemii. W pracy zawodowej towarzyszy mi sentencja Goethego: „Wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe”.


Kinga Klebba

Nauczyciel geografii oraz przyrody

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – kierunek Geografia, specjalność geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu. Terenowy Przewodnik Turystyczny – powiaty: pucki, wejherowski, lęborski. Pilot Wycieczek.


Ewa Lange

Nauczyciel języka angielskiego

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Pedagog, tłumacz i literaturoznawca. Język angielski kocha od zawsze, wiedzę o nim przekazuje kolejnym pokoleniom już niemal dekadę. Od urodzenia mieszka nad Bałtykiem i nie wyobraża sobie życia bez szumu morza w tle. Uwielbia czytać, szczególnie literaturę fantasy; ulubionym autorem na zawsze pozostanie J.R.R. Tolkien.


Anna Lesnau Wallis

Nauczyciel języka angielskiego

Ukończyłam Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na uniwersytecie VanAmsterdam w Holandii brałam udział w projekcie dotyczącym przemiandemograficznych i segregacji mniejszości narodowych w Londynie.Jestem także absolwentką City of Bristol College, United Kingdom, AATTechnician NVQ4.


Natalia Reske

Nauczyciel języka angielskiego

Jestem absolwentką filologii angielskiej i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  w Toruniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu. Język angielski jest dla mnie przede wszystkim narzędziem służącym komunikacji, poznawaniu ludzi i świata, dlatego też w swojej pracy największy nacisk kładę na przyswojenie przez uczniów tej sprawności tak, aby nauka nie kojarzyła im się tylko z mozolnym zapamiętywaniem.


Katarzyna Rawicz-Stocka

Nauczyciel języka angielskiego

Jestem magistrem anglistyki o specjalności tłumaczeniowej. W swojej pracy najwięcej uwagi poświęcam konwersacjom, po to aby język angielski stał się łatwiejszy i bardziej przyjazny, a bariera językowa obca. Do moich zainteresowań oprócz literatury krajów anglosaskich należą także kraje Dalekiego Wschodu, w szczególności kultura i język japoński, który jest moją drugą pasją.


James Wallis

Nauczyciel języka angielskiego native speaker

Absolwent University College London. Moim celem jest pomóc uczniom w odblokowaniu ich umiejętności językowych poprzez ćwiczenia, aby stać się bardziej płynnym i pewnym w języku angielskim.


Magdalena Domnik

Nauczyciel języka niemieckiego

Ukończyłam studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Humanistycznym (kierunek; Filologia Germańska, specjalizacja nauczycielska).  Podyplomowe studia Edukacja dla bezpieczeństwa z uprawnieniami do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Moją pasją są języki obce i nowinki technologiczne, które z powodzeniem wykorzystuję na zajęciach z młodzieżą.


Natalia Dorocka

Nauczyciel języka hiszpańskiego

Hola todos:)
10 lat życia w Hiszpanii pozwoliły mi poznać ten język i kulturę dogłębnie a studia filologiczne z tego kierunku nauczyły mnie jak przekazać całą tę wiedzę, którą posiadam. W swoją pracę wkładam dużo wysiłku i starań żeby zajęcia były ciekawe. Każdą lekcję dla uczniów przygotowuję indywidualnie, nakładam duży nacisk na rozmowę, bo to ona jest kluczowa w życiu i codzienności w Hiszpanii. 🙂 Twoje dziecko jest ciekawe świata, kultury, historii Hiszpanii? Chce tam pojechać ale boi się, że się nie dogada? Ja mu w tym pomogę i przygotuję go najlepiej jak potrafię, a do tego zawsze mogę podać kilka ciekawych wskazówek i zagadnień o tym pięknym kraju i jego ludziach.


Halina Kacperek

Nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie

Jestem absolwentką Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, gdzie uzyskałam tytuł magistra historii (specjalność nauczycielska ). Ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto posiadam również uprawnienia do nauki przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Bardzo lubię pracę z młodzieżą i uczenie. Uważam, że historia jest nauczycielką życia. Uwielbiam również czytać książki i oglądać dobre filmy.


Robert Kanaan

Nauczyciel wiedzy o kulturze, muzyki oraz zajęć artystycznych

Absolwent Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Instruktor w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie (odpowiedzialny m.in. za szkolenie i egzaminowanie przewodników).Kompozytor – jedna z czołowych postaci polskiej muzyki elektronicznej i ilustracyjnej. Operuje własnym niepowtarzalnym stylem, łączy elementy klasyczne i etniczne. Jest cenionym i uznanym twórcą teatralnym.


Agnieszka Kaźmierska

Nauczyciel języka kaszubskiego

Studia licencjackie ukończyłam na Uniwersytecie Gdańskim, na kierunku filologii polskiej, specjalności nauczycielskiej, dwuprzedmiotowej: polskiej oraz kaszubskiej (wiedza o języku i kulturze kaszubskiej). Tytuł magistra otrzymałam w Wyższej Szkole Ateneum w Gdańsku, na kierunku pedagogicznym, specjalność: pedagogika zintegrowanej wczesnej edukacji.

Do bezterminowego nauczania języka kaszubskiego dodatkowo upoważnia mnie zaświadczenie wydane na podstawie egzaminów sprawdzających moją znajomość języka kaszubskiego na potrzeby nauczania, przeprowadzonych przez Zrzeszenie Kaszubko-Pomorskie. Obecnie, moim głównym zainteresowaniem jest język, kultura i historia kaszubska. Z racji miejsca naszego zamieszkania, uważam że każdy powinien posiadać elementarną wiedzę na temat Kaszub, w myśl frazy „cudze chwalicie, swego nie znacie…”.


Przemysław Łockiewicz

Nauczyciel historii

Jestem absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Uzyskałem stopień doktora nauk humanistycznych oraz licencjat z filologii klasycznej o specjalności cywilizacja śródziemnomorska. Wykładam również na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Moją pasją jest historia, socjologia oraz języki starożytne. Lubię podróżować i poznawać zabytki antycznych kultur.


Ks. Wojciech Ulasiński

Nauczyciel religii

Ukończyłem Gdańskie Seminarium Duchowne i Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Interesuję się muzyką, sportem, a przede wszystkim moją branżą: głoszeniem Ewangelii i obserwacją, jak nadal działa z mocą i przemienia ludzi.