Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

O EKOLOGII, OCHRONIE PRZYRODY I OCHRONIE ŚRODOWISKA W OŚRODKU EDUKACJI PRZYRODNICZO – LEŚNEJ MUZA

Uczniowie naszego liceum, którzy rozszerzają biologię, mieli okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Muza w Kępinie należącym do Nadleśnictwa Wejherowo. Zajęcia prowadził nauczyciel biologii – pan Dawid Kaczmarek, a odbyły się one w dwóch blokach tematycznych:

– w piątek 15 października uczniowie poznali różnice między ekologią, ochroną przyrody i ochroną środowiska, czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów, ekologię populacji biologicznej oraz relacje międzygatunkowe w przyrodzie.

– w poniedziałek 18 października uczniowie poznali strukturę i funkcjonowanie ekosystemu, cykle biogeochemiczne, zjawiska zachodzące w ekosystemach: gradacje, sukcesję pierwotną i wtórną, eutrofizację zbiorników wodnych oraz zagadnienia związane z bioróżnorodnością na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym.

Podczas zajęć uczniowie mieli okazję rozwiązywać również zadania dotyczące poznawanych obszarów, a także sprawdzić poziom wiedzy i umiejętności pozyskanych dzięki udziałowi w warsztatach. Pani Izabela Pleskot – pracownik Nadleśnictwa Wejherowo – przygotowała również drobne upominki za udział w warsztatach, a Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody przekazał uczestnikom wydawany miesięcznik „Przyrodę Polską”.