Liceum Akademickie im. Macieja Płażyńskiego w Pucku

O ekologii, we właściwym miejscu…

W dniach 28 i 29 października uczniowie Liceum Akademickiego w Pucku realizowali podstawę programową z ekologii w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo – Leśnej Muza. Dzięki przychylności Nadleśnictwa Wejherowo, a w szczególności pani Izabeli Kahsyna – Pleskot, udało się w bardzo przychylnej atmosferze zgłębić tajniki tej fascynującej nauki. Pierwszego dnia nasze działania koncentrowały się wokół teorii. Uczniowie poznali podstawowe pojęcia ekologiczne, strukturę populacji i parametry, które ją charakteryzują, strukturę i funkcjonowanie biocenozy oraz ekosystemu. Szczególny akcent położono na oddziaływania międzygatunkowe. Następny dzień rozpoczęliśmy od spaceru po lesie, podczas którego zdobyliśmy materiał do badań laboratoryjnych- wodę i glebę. Po uzyskaniu koniecznego materiału uczniowie przystąpili do badania wybranych parametrów fizykochemicznych z wykorzystaniem odpowiednich odczynników. Pobyt w leśniczówce zakończył się konkursem wiedzy ekologicznej. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić wysiłek wszystkich drużyn, a na szczególne wyróżnienie zasługuje drużyna z klasy I w składzie: Weronika Włodarczyk, Nikola Pronin i Kajetan Pliński, która uzyskała 91% możliwych do zdobycia punktów.